logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Ogłoszenie

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza nabór na następujące wolne stanowisko pracy: Pracownik administracyjny; wymiar etatu: pełny etat; na podstawie umowy o pracę.

1. Wymagania konieczne:
- wykształcenie wyższe
- staż pracy: minimum półroczny staż w organizacji pozarządowej działającej na obszarach wiejskich
- umiejętność planowania i organizacji pracy,
- dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych
- umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji

2. Wymagania pożądane:

- dobra znajomość (w mowie i piśmie) przynajmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej,

- umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy,

- zdolności organizacyjne,

- dotychczasowe uczestnictwo w przygotowywaniu i realizowaniu projektów   finansowanych z funduszy strukturalnych

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- Kompleksowa obsługa administracyjno- kancelaryjna Biura LGD,
- Obsługa korespondencji,
- Przygotowywanie materiałów dla wewnętrznej pracy biura oraz innych materiałów informacyjno- promocyjnych,
- Przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień,
- Prowadzenie baz danych,
- Wykonywanie doraźnych poleceń przełożonego, innych niż wymienione powyżej, zgodnych z Kodeksem Pracy,


 Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa lub pocztą na adres –LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy-Pracownik administracyjny”, w terminie do dnia 27 września 2017 r. (liczy się data wpływu dokumentów do biura).

Dodatkowe informacje: tel. 664 067 821

Aplikacje, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl oraz tablicy ogłoszeń LGD, ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice.

Zarząd LGD zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru (w całości lub części).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym zgłoszeniu/ CV zgromadzonych przez Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  z siedzibą w Raciborowicach przy ul. Jana Długosza 36, dla celów rekrutacji. Oświadczam również, że zostałem/am poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.

"Zgodnie z Ustawą o Ochronie danych Osobowych z 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2016 poz. 922, wraz ze zm.), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa z siedzibą w Raciborowicach przy ul. Jana Długosza 36. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów rekrutacji. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym Kodeksem pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne."

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk