logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Nabór 5/2018

Nabór 5/2018 Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR: w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust.1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Radu (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm), zwanego dalej rozporządzeniem 1305/2013

Termin naboru: 27.08.2018-10.09.2018.
Wysokość dostępnych środków w naborze: 45 000,00 zł.
Forma udzielonego wsparcia: refundacja
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa pod adresem: ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice w godz. 7.30-15.30.

Wniosek o przyznanie pomocy w dwóch egzemplarzach należy złożyć na obowiązującym formularzu (należy mieć także dla siebie do potwierdzenia egzemplarz wniosku) wraz z wymaganymi załącznikami oraz w wersji elektronicznej.

Dokumentacja aplikacyjna:

1. Ogłoszenie o naborze wniosków nabór 5/2018
2. Wniosek o przyznanie pomocy-3z
3. Wniosek o przyznanie pomocy – instrukcja
4. Biznesplan
5. Biznesplan-instrukcja
6. Biznesplan – tabele finansowe
7. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa
8. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa
9. Oświadczenie beneficjenta o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej
10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
11. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących
12. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Dokumentacja inna/pomocnicza:

1. Procedura wyboru operacji indywidualnych
2. Lokalne kryteria przedsiębiorczość projekty inwestycyjne
3. Umowa – wzór 7z
4. Wykaz działek ewidencyjnych
5. Wniosek o płatność 3z
6. Wniosek o płatność instrukcja
7. Zestawienie rzeczowo-finansowe
8. Grupy defaworyzowane
9. Kary administracyjne zał.3
10.Kary administracyjne zał.3a

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk