logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa- planowane nabory wniosków

Ze względu na pojawienie się oszczędności z poprzednich naborów na tzw. działania przedsiębiorcze (Podejmowanie działalności gospodarczej oraz Rozwijanie działalności gospodarczej) Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa planuje zorganizować jeszcze jeden nabór na te właśnie działania. Niestety ze względu na trwającą ciągle weryfikację wniosków, w tym momencie (marzec 2019) nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty i budżetu dla naborów. Będzie to najprawdopodobniej II lub III kwartał 2019 roku.

 

Dla przypomnienia poniżej przedstawiamy podstawowe kryteria dostępu do planowanych konkursów na działania przedsiębiorcze:

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

Osobą fizyczną, jeżeli:

- Jest obywatelem państwa członkowskiego UE
- Jest pełnoletnia
- Ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej
- Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, albo
- Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo
- Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedzibatej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR

Podejmowanie działalności gospodarczej – o pomoc może ubiegać się podmiot, który nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów; w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku nie wykonywał działalności gospodarczej i nie została mu przyznana dotychczas pomoc na operację w tym zakresie. Maksymalnie można ubiegać się o 80 tys. zł (100% kosztów kwalifikowanych) w formie premii (dotacji). Należy utworzyć co najmniej jedno miejsc pracy (może być samo zatrudnienie) i utrzymać je przez co najmniej 2 lata od daty wypłaty płatności końcowej.

Rozwijanie działalności gospodarczej – podmiot wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2.07.2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Pomoc przyznawana jest w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł, przy założeniu utworzenia 1 miejsca pracy, lub: pomoc przyznawana jest w wysokości 70%kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota wsparcia wynosi 200 tys. zł, przy założeniu utworzenia 2 lub więcej miejsc pracy, z zastrzeżeniem, że co najmniej na 1 miejscu pracy zostanie zatrudniona osoba z grup defaworyzowanych (np. osoba długotrwale bezrobotna). Utrzymanie miejsca pracy przez okres co najmniej 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.

Szczegółowe informacje na temat procedury oceny i wyboru, a także kryteriów wyboru operacji znajdą Państwo na naszej stronie internetowej http://koronakrakowa.pl/ - zakładka Dotacje PROW 2014-2020 oraz w biurze Stowarzyszenia (ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice; nr tel.: 12 346 43 12, 664 067 821).

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

loga 3

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk