logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Podsumowanie warsztatów - Wolanów Food Festival

W dniu 12 września 2019 w Pietrzejowicach w woj. Małopolskim zakończył się cykl 10 warsztatów dotyczących tradycji kulinarnych i ich promocji na przykładzie „papryki przytyckiej” odbywający się w ramach operacji pn. „Wolanów Food Festival”. Warsztaty w których udział wzięło ponad 260 osób odbyły się na obszarze 5 województw uczestniczących w operacji tj. małopolskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego. Zajęcia w zespołach min 2 osób na przemian poprowadzili Pani Małgorzata Bartkiewicz, Pan Marcin Pałach i Pan Jan Czaja. Za rekrutację uczestników warsztatów odpowiadały LGD "Zielony Pierścień", LGD "Dolina Pilicy", LGD "Na Piaskowcu", LGD Razem dla Radomki, LGD "Korona Północnego Krakowa", Gmina Wolanów.

 

Warsztaty zgodnie z założeniami operacji kierowane były do 300 mieszkańców terenów wiejskich z województw o których mowa wyżej przy czym dość znaczną grupę uczestników stanowiły osoby poniżej 35 roku życia. Organizatorem warsztatów była Gmina Wolanów która przez realizację operacji chce wesprzeć lokalnych producentów w działaniach związanych z rozwojem działalności wokół produktów wytwarzanych przez nich lokalnie. Warsztaty miały na celu umożliwić mieszkańcom obszarów wiejskich zdobycie nowych umiejętności zawodowych, rozwinąć ich pasje i zainteresowania oraz wskazać nowe możliwości na wykreowanie inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na obszarach wiejskich.

W trakcie warsztatów omówiono m.in. problemy mieszkańców obszarów wiejskich z województw uczestniczących w operacji jak też zagadnienia dotyczące produktów tradycyjnych i regionalnych w Polsce i na świecie w kontekście dobrych praktyk, omówiono także przykład Papryki Przytyckiej jako potencjalnej pamiątki z regionu, zagadnienia turystyki zrównoważonej, zagadnienia promocji produktu i jego marki w ramach nowych kanałów komunikacji. Uczestnicy warsztatów wspólnie z prowadzącymi przeanalizowali marki różnych produktów lokalnych ze świata w tym omówili prowadzone dla nich działania marketingowe. W niektórych przypadkach omówiono także działania prowadzone lokalnie przez Lokalne Grupy Działania uczestniczące w operacji.

Prowadzący omówili m.in. kwestie "Papryki przytyckiej" jako pamiątki kulinarnej z regionu jak też wskazali zasady współpracy z branżą turystyczną. Omówiono także zasady turystyki zrównoważonej opartej o lokalne produkty (centra produktu lokalnego, pomysły na pakiety turystyczne w regionie) w tym wykorzystanie produktów takich jak "Papryka przytycka" do rozwoju turystyki w tym zachowanie zasobów przyrody i ochrona rdzennej kultury. Nie pominięto zasad prawidłowej komunikacji czy zagadnień edukacji ekologicznej w rozwijaniu standardu produktu.

Istotną część warsztatów stanowiły tematy poświęcone sprzedaży bezpośredniej, budowaniu kanałów zbytu, omówieniu różnych rozwiązań stosowanych w sprzedaży bezpośredniej, tworzeniu organizacji i współpracy rolników pomiędzy różnymi podmiotami działalności na obszarach wiejskich w celu wspólnej skracania łańcucha dostaw z omówieniem zasad promocji takiej działalności. Uczestnicy warsztatów z poszczególnych województw wskazali na problem identyfikacji potencjalnych produktów nadających się do promowania i będących atrakcyjnymi z punktu widzenia potencjalnego nabywcy.

W podsumowaniu odbyła się burza mózgów uczestników warsztatów którzy starali się przeanalizować produkty z obszaru Lokalnej Grupy Działania uczestniczącej w operacji odrębnie dla każdego województw i zdiagnozować które z nich mogły by stanowić ciekawą i atrakcyjną pamiątkę z tego regionu przy założeniu że produkty takie nie tylko cieszyły by się zainteresowaniem turystów ale mogły by być również wytwarzane powszechnie przez wszystkich zainteresowanych rolników. Odbyła się także konstruktywna dyskusja nad poprawą działań w zakresie promocji Papryki Przytyckiej m.in. w social media.  

Głównym celem operacji pn. „Wolanów Food Festival” jest umożliwienie mieszkańcom obszarów wiejskich 5 województw w zdobyciu nowych umiejętności zawodowych, rozwinięcia ich pasji i zainteresowań oraz wskazanie nowych możliwości na wykreowanie nowych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich co w przyszłości przełoży się na tworzenie miejsc pracy i ograniczenie ubóstwa na terenach wiejskich jak też promocja przedsiębiorców, rolników, producentów z obszarów wiejskich zajmujących się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i regionalnych.

Ostatnim etapem operacji jest wydarzenie plenerowe w trakcie którego promowane były produkty i producenci z terenu objętego operacją. Gościem specjalnym wydarzenia pn. Wolanów Food Festival które zaplanowano na dzień 15 września 2019 roku był Robert Makłowicz.

Udział w warsztatach i samym wydarzeniu jest bezpłatny.

Partnerami Gminy Wolanów w ramach operacji są: LGD „Razem dla Radomki”, Związek Gmin Radomka oraz Gmina Potworów

Dodatkowymi partnerami podczas realizacji operacji byli: LGD ,,Zielony Pierścień”, Stowarzyszenie Dolina Pilicy, LGD Korona Północnego Krakowa, Stowarzyszenie LGD ,, Razem na Piaskowcu”

Gmina Wolanów dziękuje wszystkim partnerom za współpracę.

Materiał opracowany przez Gminę Wolanów

Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji: „Wolanów Food Festival”.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl,

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

logotypy wolanow

”Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk