logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Nabór na wolne stanowisko pracy

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa ogłasza nabór na następujące wolne stanowisko pracy:

Pracownik administracyjny Centrum MultiCel
wymiar czasu pracy: 40 godzin/miesiąc
na podstawie umowy zlecenia

1. Wymagania konieczne:
- wykształcenie min. średnie
- doświadczenie z wdrażaniem/   zarządzaniem projektami finansowanymi z funduszy strukturalnych ewentualnie doświadczenie na stanowisku związanym z zarządzaniem, przygotowaniem i/lub realizacją wniosków finansowanych z funduszy UE
- umiejętność planowania i organizacji pracy,
- dobra znajomość obsługi komputera i innych urządzeń biurowych.

-umiejętność szybkiej i dokładnej analizy dokumentacji

2. Wymagania pożądane:
- umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy,
- zdolności organizacyjne,
- dotychczasowe uczestnictwo w zarządzaniu, przygotowywaniu i realizowaniu projektów   finansowanych z funduszy strukturalnych

 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji, obsługa korespondencji,
- organizacja i obsługa szkoleń i kursów
- opracowywanie materiałów informacyjno- promocyjnych,
- przygotowywanie i składanie wniosków o płatność,
- monitorowanie umów,

 Wymagane dokumenty:
- list motywacyjny,
- życiorys - curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
- podpisane pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacjiane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa lub pocztą na adres –LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy- Multicel”, w terminie do dnia 8 marca 2019 r.

Dodatkowe informacje: tel. 664 067 821

Aplikacje, które wpłyną do LGD po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl oraz tablicy ogłoszeń LGD, ul. Jana Długosza 36, 32-091 Raciborowice
Zarząd LGD zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru (w całości lub części).

 

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk