logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Ocena wniosków zawieszona

Informujemy, iż w wyniku konsultacji prawnych prowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego LGD otrzymała zalecenie, aby z dniem 31 marca 2020 r. zawiesić ocenę wniosków, które wpłynęły do Biura LGD w ramach zorganizowanych naborów (w przypadku LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa jest to nabór 1/2020 oraz 2/2020).

 

Na podstawie art. 1 pkt 14) ustawy z dnia 31 marca 2020 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającym art. 15 zzs w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu epidemii, tj. bieg terminu oceny ulega zawieszeniu od dnia wejście w życie ustawy, tj. 31.03.2020 r. do dnia odwołania stanu epidemii. W tym okresie organ lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.

Wobec powyższego, skoro ustawodawca wyliczył jakie czynności kończące postepowanie organ może podjąć w okresie zawieszenia, to rozstrzygnięć tam nie wymienionych nie należy wydawać.
Aktualnie złożone do naszego LGD wnioski są na różnych etapach oceny i nie jest jeszcze możliwe wydanie postanowienia kończącego postępowanie. Dodatkowo w obecej sytuacji nie ma możliwości zwoływania posiedzeń rad LGD, co oznacza, że nie może być prowadzona ocena i wybór operacji do dofinansowania.

Z poważaniem,
Przewodniczący Rady LGD Jarosław Sadowski

Prezes Zarządu LGD Piotr Adamczuk.

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk