logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Informacja o projekcie badawczym SPRINTT

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa serdecznie zaprasza do udziału w programie zdrowotnym realizowanym przez Katedrę Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum UJ w Krakowie.

 

„Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”
(Sarcopenia and physical frailty in older people: multi-component treatment strategies)
grant nr 115621

Zapraszamy Panią/Pana do udziału w projekcie badawczym „Sarkopenia oraz zespół fizycznej słabości u osób starszych: wieloskładnikowe strategie leczenia”, którego celem jest ocena skuteczności 2-letniej złożonej interwencji obejmującej: wieloskładnikowy program rehabilitacyjny z promowaniem aktywności fizycznej, ocenę stanu odżywienia z indywidualnym doradztwem dietetycznym, oraz monitorowanie aktywności fizycznej z zastosowaniem technologii teleinformatycznej w porównaniu do edukacji dotyczącej zagrożeń zdrowotnych i zdrowego stylu życia i starzenia się na ryzyko wystąpienia niepełnosprawności fizycznej wśród osób w wieku 70 i więcej lat z sarkopenią i „zespołem fizycznej słabości”.


Projekt prowadzony jest w ramach międzynarodowego programu przez Katedrę Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medium w Krakowie, przy ul. Śniadeckich 10.

Proszę uważnie przeczytać poniższą informację, tak aby w pełni świadomie mogła Pani/Pan podjąć decyzję o udziale w tym projekcie.

Czego projekt dotyczy?
Projekt dotyczy oceny wpływu ćwiczeń, odpowiedniej diety oraz edukacji zdrowotnej na zapobieganie sarkopenii, tzn. ubytkowi mięśni szkieletowych prowadzącemu do utraty siły, ogólnego osłabienia i zmniejszenia sprawności oraz codziennej aktywności, a w konsekwencji do niesprawności fizycznej i pogorszenia ogólnego stanu zdrowia. 

Dlaczego projekt jest ważny? 
Niektóre osoby w wieku po 70. roku życia zaczynają tracić masę mięśni i ich mięśnie stają się słabsze. Nie wiemy dlaczego tak się dzieje i szukamy sposobu zapobiegania temu zjawisku. Projekt ma ustalić, które osoby są bardziej podatne na utratę masy i siły mięśniowej, jego celem jest też poszukiwanie patofizjologicznych podstaw ubytku masy mięśniowej, ale przede wszystkim chcemy sprawdzić, która metoda będzie najbardziej skuteczna w powstrzymaniu tego procesu: regularne ćwiczenia fizyczne, odpowiednia dieta, czy poprawa stylu życia dzięki edukacji zdrowotnej.  

Na czym polega udział w badaniu?
Aby wziąć udział w badaniu trzeba spełnić kilka kryteriów:
1.    Osiągnąć wiek co najmniej 70 lat
2.    Poruszać się samodzielnie, tak by móc pokonać dystans 400 m w ciągu 15 minut.
3.    Być sprawnym psychicznie
4.    Spełnić kryteria sarkopenii i zespołu fizycznej słabości, tzn. w zaplanowanych do przeprowadzeniach testach sprawnościowych charakteryzować się: wolniejszym chodem, utrudnionym podnoszeniem się z krzesła, trudnościami z utrzymaniem równowagi w testach równowagi, jak również charakteryzować się zmniejszeniem masy mięśniowej w badaniu densytometrycznym.
5.    Brak ciężkich schorzeń przewlekłych w znacznym stopniu zaawansowania.
Kryteria te zostaną sprawdzone przez kierujących Państwa lekarzy rodzinnych oraz badających Państwa lekarzy geriatrów.

Osoby zakwalifikowane do projektu zostaną losowo podzielone na dwie grupy: jedna zostanie objęta 2-letnim programem ćwiczeń prowadzonych przez fizjoterapeutę na sali gimnastycznej i kontynuowanych samodzielnie w domu oraz konsultacjami dietetycznymi, a druga przez okres 2 lat będzie uczestniczyć w warsztatach dotyczących zdrowego stylu życia.

W ramach projektu badawczego będą Państwo badani przez lekarza geriatrę, fizjoterapeutę oraz dietetyka w celu oceny spełnienia kryteriów włączenia i wyłączenia z badania (2 wizyty tzw. przesiewowe) oraz w ramach 8 wizyt: pierwszej, na której nastąpi włączenie do badania (wizyta V1) oraz 7 wizyt kontrolnych: po 3 miesiącach (V2), po 6 miesiącach (V3), po 12 (V4), po 18 (V5), po 24 (V6), po 30 (V7) i po 36 (V8) miesiącach.

1)    Lekarz geriatra przeprowadzi badanie lekarskie z pomiarem ciśnienia tętniczego przy każdej wizycie.
2)    Fizjoterapeuta przeprowadzi testy sprawności, takie pomiar czasu przejścia 400 metrów, szybkości chodu, siły ściskania dłoni dynamometrem, testy równowagi, podnoszenia się z krzesła 7 razy w czasie trwania projektu.
3)    Ocenimy stan odżywienia. W tym celu zmierzymy wzrost, wagę, obwód talii, łydki i ramienia przy każdej wizycie oraz poprosimy o wypełnienie kwestionariuszy zawierających pytania o sposób odżywiania się 4 razy, w rocznych odstępach przy wizytach V1, V4, V6 i V8
4)    Wykonane zostaną testy funkcji poznawczych 4 x w trakcie trwania projektu, odżywienia przy każdej wizycie, ryzyka sarkopenii 1 raz.
5)    W czasie kolejnych wizyt poprosimy o odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach dotyczących ogólnego stanu zdrowia, stosowanych leków, zakresu aktywności ruchowej i ogólnego funkcjonowania fizycznego, radzenie sobie w codziennym życiu, nastroju (skala depresji), jakości życia, korzystania z usług medycznych; 8 razy w trakcie trwania projektu.
6)    Badanie EKG wykonane zostanie na początku oraz przy każdej wizycie począwszy od wizyty po 6 miesiącach od włączenia do badania.
7)    Badanie wielkości masy mięśniowej oraz gęstości tkanki kostnej metodą densytometryczną (DXA) wykonane będzie przed włączeniem do badania celem kwalifikacji, a następnie 3 razy, co 12 miesięcy.
8)    Pobierzemy krew i mocz w celu wykonania badań laboratoryjnych; 4 razy w trakcie trwania projektu ok. 5 ml krwi, przy włączeniu oraz w czasie 3 wizyt kontrolnych w odstępach rocznych, aby ocenić morfologię i rutynowe badania biochemiczne, których wyniki przekażemy Pani/Panu oraz 4 razy w trakcie trwania projektu 48,7 ml krwi, która oznaczona wyłącznie nadanym Pani/Panu numerem identyfikacyjnym zostanie przesłana do laboratorium centralnego celem oceny biomarkerów sarkopenii.
Próbkę moczu pobierzemy 3 razy: na początku oraz po 12 i 24 miesiącach.
9)    Będziemy prosić o noszenie urządzenia w formie zegarka pod nazwą ADAMOWatch, który rejestruje przemieszczanie się (ruch) oraz ewentualne upadki przez cały czas trwania projektu. Urządzenie jest bezpieczne i wodoodporne, nie wymaga ściągania przy myciu się.
10)    Celem uzupełnienia oceny aktywności fizycznej przy wizytach po 12, 24 i 36 miesiącach będziemy prosić o noszenie na udzie przez 7 dni urządzenia o nazwie ActivPal rejestrującego poruszanie się.
11)    Osoby zakwalifikowane do grupy ćwiczeniowej będą ćwiczyć 2 razy w tygodniu po 1 godzinie w ośrodku rehabilitacyjnym przez okres 2 lat oraz otrzymają instrukcję dotyczącą stopniowego zwiększania aktywności fizycznej w pozostałych dniach tygodnia
12)    Osoby zakwalifikowane do drugiej grupy będą uczestniczyć w 1 godzinnych szkoleniach/warsztatach na temat zdrowego stylu życia 2 razy w miesiącu przez okres 2 lat

Projekt badawczy sam w sobie nie stanowi zagrożenia dla zdrowia uczestnika.

Jedynym zagrożeniem jest możliwość upadku i kontuzji w czasie ćwiczeń, aczkolwiek planowane ćwiczenia są z założenia bezpieczne, dostosowane do starszego wieku i ograniczonej sprawności i wydolności starszych osób.
Wszystkie Pani/Pana wyniki badań i uzyskane informacje będą oznaczone przydzielonym Pani/Panu kodem identyfikacyjnym i przekazywane do centralnego ośrodka koordynującego projekt w sposób anonimowy.

Korzyści z udziału:
Spodziewaną korzyścią jest poprawa sprawności, edukacja prozdrowotna oraz kontrole lekarskie z wykonaniem badań, a w przypadku stwierdzenia w nich nieprawidłowości poinformowanie o nich lekarza rodzinnego.

W każdej chwili może Pani / Pan zrezygnować z udziału w programie bez podania przyczyny, co pozostanie bez wpływu na Pani / Pana opiekę medyczną.

W przypadku jakichkolwiek niejasności lub jeśli Pan/i chciałaby dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego badania, wszelkich informacji udziela kierownik projektu dr hab. med. Anna Skalska oraz koordynator wszelkich czynności projektowych dr n.med. Katarzyna Krzykowska Petitjean pod numerem telefonu: 12 424 88 05 w dni powszednie w godzinach od 10.00 do 14.00. W trakcie trwania projektu na Pani/Pana pytania odpowie również badający lekarz geriatra.

 

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk