logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Rada

Posiedzenie 1

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 30.11.2016 (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 2

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 7.12.2016 (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 3

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 14.12.2016 (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 4

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru  naboru 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 9.01.2017r.  (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 5

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru 1/2016 Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 19.01. 2017r.  (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 6

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące usunięcia oczywistych omyłek oraz przygotowania wyjaśnień do dokumentacji przekazanej po zakończeniu oceny i wyboru wniosków w ramach naboru 1/2016 odbędzie się dnia 15.02. 2017 r.  (godz.15.30)  w Zespole Szkół w Więcławicach Starych.

Posiedzenie 7 

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pism z UMWM  dotyczące naboru 1/2016 odbędzie się dnia 01.03. 2017 r.  (godz.15.00)  w UG w Michałowicach.

Posiedzenie nr 8

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru I/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej oraz II/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej odbędzie się dnia 22.05.2017 (godz.15.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie nr 9

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru I/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej oraz II/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej odbędzie się dnia 30.05.2017 (godz.15.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 10

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru 1/2017 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 22.06. 2017r.  (godz.15.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 11

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące usunięcia oczywistych omyłek oraz przygotowania wyjaśnień do dokumentacji przekazanej po zakończeniu oceny i wyboru wniosków w ramach naboru 1/2017 odbędzie się dnia 6.07.2017 r.  (godz.14.00)  w Biurze LGD Raciborowice, ul. Jana Długosza 36.

Posiedzenie 12

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące usunięcia oczywistych omyłek oraz przygotowania wyjaśnień do dokumentacji przekazanej po zakończeniu oceny i wyboru wniosków w ramach naboru 2/2017 odbędzie się dnia 26.07.2017 r.  (godz.14.00)  w Biurze LGD Raciborowice, ul. Jana Długosza 36.

Posiedzenie 13

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny projektu własnego LGD odbędzie się dnia 9.10.2017  (godz.15.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 14

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naborów 3/2017 i 4/2017: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odbędzie się dnia 8.01.2018 (godz.15.00) w Szkole w Więcławicach Starych (ul. Św. Jakuba 94, 32-091 Więcławice Stare). 

Posiedzenie 15

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naborów 1/2018/G, 2/2018/G i 3/2018/G - Projekty grantowe odbędzie się dnia 19.03.2018 (godz.8.00) w Szkole w Więcławicach Starych (ul. Św. Jakuba 94, 32-091 Więcławice Stare). 

Posiedzenie 16

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące projektów grantowych  (nabór nr 1/2018/G, 2/2018/G i 3/2018/G) i dokumentacji po naborze na Projekty inwestycyjne odbędzie się dnia 5.04.2018 (godz.14.00) w sali obrad UG Michałowice (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice).

Posiedzenie 17

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 9.05.2018 (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 18

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 17.05.2018 (godz.14.00)  w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 19

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 22.05.2018 (godz.14.00) w UG Gminy Michałowice- Sala Obrad.

Posiedzenie 20

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naboru 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 29.05.2018 (godz.14.00) w UG Michałowice- sala obrad. 

Posiedzenie 21
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zatwierdzającej listy wniosków wybranych i niewybranych w ramach naborów: 1/2018 Podejmowanie działalności gospodarczej i 2/2018 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 4.06.2018 (godz.14.00) w w w Szkole w Więcławicach Starych (ul. Św. Jakuba 94, 32-091 Więcławice Stare).  

Posiedzenie 22
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące złożonych protestów w ramach działań przedsiębiorczych odbędzie się dnia 20.06.2018 (środa) od godz.15.00 w Szkole w Więcławicach Starych (ul. Św. Jakuba 94, 32-091 Więcławice Stare).  

Posiedzenie 23
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące złożonych protestów w ramach działań przedsiębiorczych odbędzie się dnia 3.07.2018 (wtorek) od godz.15.00 w Michałowicach - UG -Sala Obrad.

Posiedzenie 24
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące rozpatrzenia złożonych protestów w ramach działań przedsiębiorczych odbędzie się dnia 2.08.2018 (czwartek) od godz.14.00 w Michałowicach - UG -Sala Obrad.

Posiedzenie 25

Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa oceniającej wnioski w ramach naborów 3/2018 i 4/2018: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz projekt własny "Spichlerz Koronny" odbędzie się dnia 1 października 2018r. od godz. 15.00 w UG Michałowice - sala konferencyjna (Pl. J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice).

Posiedzenie 26
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące rozpatrzenia pisma dot. działania Podejmowanie działalności gospodarczej  odbędzie się dnia 10.01.2019 r.  od godz.15.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) - Sala konferencyjna. 

Posiedzenie 27
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące rozpatrzenia pisma dot. działania Podejmowanie działalności gospodarczej  odbędzie się dnia 24.04.2019 r.  od godz.16.00 w BP w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice) - Sala widowiskowa.

Posiedzenie 28
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej i 3/2019 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej odbędzie się dnia 23.05.2019 r. (czwartek) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice)  - sala obrad.

Posiedzenie 29 
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru 2/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej  odbędzie się dnia 3.06.2019 r. (poniedziałek) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice)  - sala obrad.

Posiedzenie 30  
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru 4/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej  odbędzie się dnia 18.06.2019 r. (wtorek) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice)  - sala obrad.

Posiedzenie 31   
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące oceny wniosków złożonych w ramach naboru 4/2019 Rozwijanie działalności gospodarczej oraz rozpatrzenia ewentualnych protestów dot. działania Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 26.06.2019 r. (środa) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice)  - sala obrad.
 
Posiedzenie 32   
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące odpowiedzi do uwag UM dot. naboru nr 2/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz rozpatrzenia ewentualnych  i złożonych w ramach działań przedsiębiorczych protestów odbędzie się dnia 18.07.2019 r. (czwartek) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) - sala obrad.
 
Posiedzenie 33    
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta (Rozwijanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 26.08.2019 r. (poniedziałek) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) - sala obrad.
 
Posiedzenie 34     
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 9.10.2019 r. (środa) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) - sala obrad.
 
Posiedzenie 35     
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa  dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 4.11.2019 r. (poniedziałek) od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) - sala obrad.

Posiedzenie 36
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta odbędzie się dnia 20.12.2019 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 37
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta odbędzie się dnia 16.01.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 38
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta odbędzie się dnia 18.02.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 39
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta oraz oceny wniosków z naboru 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 12.03 .2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 40
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naboru nr 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz naboru nr 1/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 24.03 .2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 41

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące kontynuacji oceny wniosków z naboru nr 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz naboru nr 1/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 30.04.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad. - Posiedzenie nie zostało zorganizowane ze względów epidemicznych

Posiedzenie 41

Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące kontynuacji oceny wniosków z naboru nr 2/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej oraz naboru nr 1/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 26.05.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 42
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru na Podejmowanie działalności gospodarczej (nabór nr 2/2020) odbędzie się dnia 23.06.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 43
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące uzupełnień do dokumentacji z przeprowadzonych naborów na działania przedsiębiorcze 2020 odbędzie się dnia 23.07.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.
 
Posiedzenie 44
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące uzupełnień do dokumentacji z przeprowadzonych naborów na działania przedsiębiorcze 2020 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 6.08.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad. 
 
Posiedzenie 45
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma (przesunięcie terminu złożenia wop) od Beneficjenta odbędzie się dnia 21.08.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.
 
Posiedzenie 46
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta (przesunięcie terminu złożenia wop i zmiany w zestawieniu rzeczowo-finansowym) odbędzie się dnia 9.09.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 47
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta (przesunięcie terminu złożenia wop) odbędzie się dnia 22.10.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 48
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pism od Beneficjentów (przesunięcie terminu złożenia wop) odbędzie się dnia 13.11.2020 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 49
Następne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naboru nr 1/2021/G - Grant Publikacje odbędzie się dnia 04.03.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 50
Następne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naboru nr 2/2021/G - Grant Lokalne Dziedzictwo Kulturowe odbędzie się dnia 11.03.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 51
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr 1/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 10.06.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 52
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr 1/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 16.06.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad
 
 
Posiedzenie 53
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr 1/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 25.06.2021 r. od godz.13.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad
Biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa
 
Posiedzenie 54
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków i podjęcie uchwał dot. naborów nr 1/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 6.07.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 55
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny protestów dot. naborów nr 1/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 26.07.2021 r. od godz.15.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 56
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące uwag UMWM do naborów nr 1/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej i 2/2021 – Podejmowanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 11.08.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 57
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pism od Beneficjentów odbędzie się dnia 30.08.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 58
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pism od Beneficjentów odbędzie się dnia 15.09.2021 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.

Posiedzenie 59
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 5/2021/G (Grant Lokalne Dziedzictwo kulturowe); 6/2021/G (Grant Publikacje); 7/2021/G (Grant Mała Infrastruktura sportowo-rekreacyjna); 3/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 30.11.2021 r. od godz.10.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 60
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 5/2021/G (Grant Lokalne Dziedzictwo kulturowe); 6/2021/G (Grant Publikacje); 7/2021/G (Grant Mała Infrastruktura sportowo-rekreacyjna); 3/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 13.12.2021 r. od godz.10.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 61
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 5/2021/G (Grant Lokalne Dziedzictwo kulturowe); 6/2021/G (Grant Publikacje); 7/2021/G (Grant Mała Infrastruktura sportowo-rekreacyjna); 3/2021-Rozwijanie działalności gospodarczej odbędzie się dnia 17.12.2021 r. od godz.12.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 62
Kolejne posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pisma od Beneficjenta oraz złożonego w ramach naboru nr 3/2021 protestu odbędzie się dnia 21.01.2022 r. od godz.13.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad.
 
Posiedzenie 63
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia uwag do naboru na działanie 3/2021 (Rozwijanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 3.02.2022 od godz. 13.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice) - sala obrad

Posiedzenie 64
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 1/2022 i 2/2022 (Projekty infrastrukturalne) odbędzie się dnia 25.02.2022 r. od godz.13.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 65
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 1/2021/G (Grant Mała Infrastruktura sportowo-rekreacyjna) odbędzie się dnia 15.06.2022 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 66
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 27.07.2022 r. od godz.13.30 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 67
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 04.08.2022 r. od godz.13.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 68
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 10.08.2022 r. od godz.13.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 69
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naborów nr: 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 31.08.2022 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 70
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów dot. oceny wniosków z naboru nr: 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 19.09.2022 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 71
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia protestów dot. oceny wniosków z naboru nr: 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 27.09.2022 r. od godz.18.00 w Bukowinie Tatrzańskiej.

Posiedzenie 72
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące weryfikacji uwag dotyczących naboru nr 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 04.10.2022 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach (Pl. J. Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice).

Posiedzenie 73
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  oraz rozpatrzenie wniosku w ramach Podejmowania działalności gospodarczej  odbędzie się dnia 10.11.2022 r. od godz.14.00 w sali obrad Biura LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa (ul. W. Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie).

Posiedzenie 74
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków z naboru nr 5/2022 (Rozwijanie działalności gospodarczej) oraz oceny wniosku z naboru nr 3/2022 odbędzie się dnia 29.12.2022 r. od godz.14.30 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 75
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące rozpatrzenia pism od Wnioskodawców z naboru nr 3/2022 (Podejmowanie działalności gospodarczej) oraz rozpatrzenia uwag do naboru nr 5/2022 (Rozwijanie działalności gospodarczej) odbędzie się dnia 20.01.2023 r. od godz.14.00 w UG w Michałowicach - (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowic) - sala obrad

Posiedzenie 76
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nabory:1/2023 i 2/2023) odbędzie się dnia 24.02.2023 r. od godz.14.00 w sali obrad Urzędu Gminy Michałowice (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice)

Posiedzenie 77
Posiedzenie Rady LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa dotyczące oceny wniosków na Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (nabory:1/2023 i 2/2023) odbędzie się dnia 2.03.2023 r. od godz.13.00 w sali obrad Urzędu gminy Michałowice (Pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice)

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk