logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

To już jutro!!!!! Zapraszamy na targi - Lokalności !!!!

KIEDY? 30 maja 2020 roku

GDZIE? Plac Wspólnoty 1, Szyce (przy Urzędzie Gminy)

W JAKICH GODZINACH? 9.00 – 13.00

Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie rusza z realizacją kolejnego projektu własnego pn. „Lokalności – targi produktów lokalnych”- promocja lokalnych produktów z terenu LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Wznowienie prac Rady LGD

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod poz. Nr. 875 opublikowano ustawę z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Na podstawie art. 46 pkt 20) ww. ustawy uchylony został art. 15 zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), a co za tym idzie uchylone zostało zawieszenie wszystkich terminów procesowych, jak też uchylony został zakaz wydawania decyzji "negatywnych".

Czytaj więcej...

Obecna organizacja biura LGD

Szanowni Państwo!

Od dnia 25 maja 2020 r. Biuro LGD powraca do stacjonarnego trybu pracy, jednak dla zapewnienia bezpieczeństwa Pracowników oraz obsługiwanych interesantów wprowadza się nowe zasady obsługi stron:

Preferowanym sposobem kontaktu jest kontakt telefoniczny oraz mailowy.
Z Pracownikami można się kontaktować pod następującymi numerami telefonów: 12 346 43 12, 664 067 821, do obsługi Programu Działaj Lokalnie dedykowany jest nr 539 961 799, a informacje dotyczące Targów Lokalności można uzyskać dzwoniąc pod numer 664 067 823.

Jeżeli konieczna jest osobista wizyta w Biurze, wymagane jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu wizyty z właściwym pracownikiem merytorycznym.

Do Biura LGD wchodzić będzie można tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu się na spotkanie, bez osób towarzyszących (szczególnie dzieci). Prosimy o zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa. Przed wejściem do Biura konieczne jest założenie maseczki. Dla klientów dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk. Jeżeli przed wejściem zgromadzi się kilka osób, prosimy o zachowanie odpowiednich odległości.

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Przedstawiamy Państwu pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 06.05.2020 r. z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemii w Polsce, w tym zobowiązania do:
- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania
19.4.

Czytaj więcej...

"Edukatornia"- oferta warsztatów podnoszących kompetencje mieszkańców LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Niezmiernie miło nam jest poinformować, iż pod koniec kwietnia b.r. Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa złożyło do weryfikacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego kolejny projekt grantowy, tym razem z zakresu edukacji i ekologii (zadania dotyczące wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych).

Czytaj więcej...

I Ty możesz pomóc

Drodzy członkowie, sympatycy i mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, już nie jednokrotnie udowodniliście że potraficie się jednoczyć w ważnych sprawach. Mając wielkie serca wspieracie tych, którzy są w największej potrzebie robiąc zakupy osobom starszym, pomagając sobie w codziennych zmaganiach życia codziennego oferując wzajemną pomoc, szyjąc maseczki zarówno dla sąsiadów, jak również dla różnych organizacji, czy szpitali. Oferujecie obiady dla personelu medycznego, dając znak swojej wdzięczności za pracę jaka wykonują, a także bierzecie udział w różnych zbiórkach takich jak np. #strażacymedykom.

Czytaj więcej...

Webinarium Działaj Lokalnie z Koroną

Drodzy Liderzy,
niestety ze względu na sytuację panującą w kraju nie możemy się z Wami zobaczyć na szkoleniach, które zaplanowaliśmy w gminach należących do terenu Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa.
Wychodząc Wam na przeciw zapraszamy do wzięcia udziału w Webinarium online "Działaj Lokalnie z Koroną", które zaplanowaliśmy na 24 kwietnia (piątek) 2020r. o godzinie 14:30.

Czytaj więcej...

Spotkanie dotyczące Działaj Lokalnie dnia 24 kwietnia odwołane

Lokalni Liderzy!
Niestety ze względu na wciąż trwającą sytuację w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego jesteśmy zmuszeni dla dobra każdego z nas odwołać nasze wspólne piatkowe spotkanie informacyjno - promocyjne dotyczące programu Działaj Lokalnie. Nie mniej jednak jesteśmy do waszej dyspozycji pod numerem telefonu 539 961 799. Pytania możecie składać również drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź przez facebooka. Zapraszamy do kontaktu.

Czytaj więcej...

Spotkanie w ramach programu Działaj Lokalnie dnia 16 kwietnia odwołane

Lokalni Liderzy!
Niestety ze względu na sytuację w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego jesteśmy zmuszeni dla dobra każdego z nas odwołać nasze wspólne czwartkowe spotkanie informacyjno - promocyjne dotyczące programu Działaj Lokalnie. Nie mniej jednak jesteśmy do waszej dyspozycji pod numerem telefonu 539 961 799. Pytania możecie składać również drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź przez facebooka. Zapraszamy do kontaktu.

Czytaj więcej...

Ważny komiunikat

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) uprzejmie informuje, że w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie, przygotowana została zmiana do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300) (ustawa o wspieraniu obszarów wiejskich), mająca również zastosowanie do beneficjentów poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Zmiana jest częścią rozwiązań legislacyjnych w ramach tarczy antykryzysowej 2.0.

Czytaj więcej...

Spotkanie informacyjno- promocyjne dnia 15 kwietnia odwołane

Lokalni Liderzy!
Niestety ze względu na sytuację w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego jesteśmy zmuszeni dla dobra każdego z nas odwołać nasze wspólne środowe spotkanie informacyjno - promocyjne dotyczące programu Działaj Lokalnie. Nie mniej jednak jesteśmy do waszej dyspozycji pod numerem telefonu 539 961 799. Pytania możecie składać również drogą mailową pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. mailto: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , bądź przez facebooka. Zapraszamy do kontaktu."

Czytaj więcej...

Ocena wniosków zawieszona

Informujemy, iż w wyniku konsultacji prawnych prowadzonych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego LGD otrzymała zalecenie, aby z dniem 31 marca 2020 r. zawiesić ocenę wniosków, które wpłynęły do Biura LGD w ramach zorganizowanych naborów (w przypadku LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa jest to nabór 1/2020 oraz 2/2020).

Czytaj więcej...

Odwołane spotkanie dotyczące programu Działaj Lokalnie

Kochani Liderzy!
Niestety ze względu na sytuację w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego jesteśmy zmuszeni dla dobra każdego z nas odwołać nasze wspólne środowe (1 kwietnia 2020r.) spotkanie informacyjno - promocyjne dotyczące programu Działaj Lokalnie, które miało się odbyć w Urzędzie Gminy Kocmyrzów- Luborzyca o godzinie 13.00.

Czytaj więcej...

Wyniki naboru wniosków na Projekty Grantowe

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na projekty grantowe: 1/2020/G - Edukacja i Ekologia prowadzonego w terminie 27.01-14.02.2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.

Czytaj więcej...

Multicel - czas podsumowań

W okresie od maja 2019 roku do lutego 2020 roku w ramach programu Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnie „Multicel” Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zorganizowała dla mieszkańców 5 gmin ( Igołomia- Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki) należących do terenu Stowarzyszenia cykl różnego rodzaju kursów począwszy od kursu barmańskiego, kelnerskiego, florystycznego, a kończąc na kursach pracownik administarcyjno – biurowy ze specjalizacją kadry i płace, kurs komputerowy, oraz kurs językowy, język angielski.

Czytaj więcej...

Beneficjencie!

W kontekście obecnego zagrożenia epidemiologicznego w Polsce, poniżej przekazuję stanowisko Departamentu Funduszy Europejskich UMWM w zakresie PROW na lata 2014 – 2020 mające na celu wyjaśnienie sposobu postępowania w związku z wyzwaniem, jakim w najbliższych tygodniach lub miesiącach może być prawidłowe funkcjonowanie Twojego projektu.

Szczegóły w załączniku.

UWAGA!

W związku z wprowadzeniem na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego Zarząd LGD podjął decyzję, że biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa od dnia 17-03-2020 r. do odwołania będzie działało zdalnie. Z Pracownikami Biura można kontaktować się telefonicznie i za pośrednictwem poczty e-mail. W siedzibie Biura nie będą przyjmowani Beneficjenci, nie będzie także świadczone doradztwo bezpośrednie.
Wszystkie zaplanowane spotkania w ramach działań aktywizacyjnych zostają z dnie dzisiejszym odwołane.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego:

Sprawy ogólne: 664 067 821
Działaj Lokalnie: 539 961 799
Lokalności i inne sprawy ogólne:664 067 823
w razie trudności z kontaktem telefonicznym zachęcamy do pisania maili:
Adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prosimy o wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

 

WAŻNA INFORMACJA!

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa w Polsce LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, pragnie wdrożyć rozwiązania, mające na celu profilaktyczne zabezpieczenie naszych beneficjentów, a także pracowników biura. W związku z tym prosimy, aby jak najwięcej spraw załatwiać drogą telefoniczną bądź mailową.

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. 664 067 821, 12 346 43 12

XIV Gminne Forum Kobiet

Dnia 08.03.2020r. w Centrum Aktywności Wsi Tropiszów, odbyło się XIV Gminne Forum Kobiet. Rola gospodarza przypadła w tym roku Kołu Gospodyń Wiejskich z Tropiszowa, a współorganizatorem było Centrum Kultury i Promocji w Igołomi- Wawrzeńczycach.

Czytaj więcej...

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk