Pracownicy Biura LGD

Monika Kwaczała

Dyrektor Biura LGD

Agnieszka Bednarczyk

Zastępca Dyrektora Biura

Joanna Sołtys

Pracownik ds. koordynowania projektów

Iwona Kociarz

Pracownik administracyjny