Loga porjektu Działaj Lokalnie

„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa”

Po szkoleniu z Działaj Lokalnie

Za nami szkolenie dla Grantobiorców w ramach siódmej edycji Programu Działaj Lokalnie.

Uroczyste rozdanie umów w ramach VII edycji programu Działaj Lokalnie

Przed nami kolejna siódma już edycja realizacji Programu Działaj Lokalnie. W tegorocznej edycji dofinansowanie otrzymało [...]

Szkolenie dla wnioskodawców Programu Działaj Lokalnie 2024

22.04.2024 r. odbyło się szkolenie dla wnioskodawców Programu Działaj Lokalnie 2024.

Szkolenie dla wnioskodawców Programu Działaj Lokalnie 2024!

Zapraszamy na szkolenie dotyczące konkursu grantowego w ramach programu Działaj Lokalnie.

VI edycji programu Działaj Lokalnie dobiega końca

W czwartkowy wieczór 07.12.2023 roku odbyło się spotkanie podsumowujące VI edycję programu Działaj Lokalnie.

Informacje o wcześniejszych wydarzeniach możecie Państwo znaleźć na naszej archiwalnej stronie internetowej.

Czym jest program Działaj Lokalnie?

Program Działaj Lokalnie jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP) oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie w tym Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.

Jakie wartości promuje?

 • Zaangażowanie społeczne – wyzwalamy społeczną energię, komunikujemy się z naszą społecznością na bieżąco, angażujemy mieszkańców wsi, wspierane projekty są odpowiedzią na konkretne potrzeby.
 • Gotowość do podejmowania wyzwań – nie boimy się poszukiwać niestandardowych metod działania, wkraczać w nowe obszary oraz promować innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców.
 • Dzielenie się zasobami – działając na rzecz dobra wspólnego przekazujemy i pozyskujemy najróżniejsze zasoby, dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań. Budujemy kapitał społeczny oparty na zaufaniu partnerów i obywateli.
 • Wspieranie aktywności obywatelskiej – w tym m.in.: wolontariat, filantropię, partnerstwo.

Do kogo kierowany jest program?

Projekt skierowany jest do stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych i innych organizacji prospołecznych.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje i instytucje mające swoją siedzibę i planują prowadzić działania, choć na jednej z wymienionych gmin: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki.

Co jest celem programu?

Celem programu jest aktywizacja mieszkańców małych miejscowości, ożywienie życia ludzi mieszkających na terenie Stowarzyszenia, budowanie aktywnych lokalnych społeczności, których członkowie wspólnie definiują problemy, starając się im przeciwdziałać, bądź łagodzić ich skutki.

Jaka jest kwota dotacji?

W ramach programu Działaj Lokalnie będziemy przyznawać dofinansowanie lokalnym organizacjom oraz inicjatywom obywatelskim, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz wspólnego dobra.  Proponowaną kwotą jest dotacja nieprzekraczająca 6000zł plus dodatkowo obowiązkowy wkład własny 25% w tym minimum 5 % wkładu finansowego, pozostałe 20% to wkład usługowy, rzeczowy lub praca wolontariuszy.

W ramach Programu Działaj Lokalnie 2021 wspierane będą granty na działania zmniejszające negatywne skutki epidemii. Te negatywne skutki mogą dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej. Mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, np.: konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Bednarczyk

Bardzo prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkanie:

telefonicznie 539 961 799

mailowo: info@koronakrakowa.pl.

Zachęcamy do polubienia naszego fanpage na Facebooku, gdzie ukazują się najświeższe informacje dotyczące Programu Działaj Lokalnie.

https://www.facebook.com/DzialajLokalnieKorona/

„Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa”.

2024 rok

Projekt pt. „Z kartek historii, pokoleniom na lata” realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich „Nad Stawami” w Masłomiącej

Głównym celem projektu jest zachowanie w pamięci historii Masłomiącej oraz Gminy Michałowice, a także przetrwanie [...]

Projekt pt. „Akwen turniejów” realizowany przez STOWARZYSZENIE AKWEN SPORTU

Głównym celem projektu jest propagowanie zdrowego trybu życia i zachęcanie do aktywności na świeżym powietrzu. [...]

Projekt pt. „Sztuka eko relacji” realizowany przez Stowarzyszenie „Sercem dla Kultury”

Głównym celem projektu jest stworzenie przestrzeni warsztatowej dla lokalnych mieszkańców, która będzie sprzyjała zarówno integracji [...]

Informacje o projektach zrealizowanych do roku 2023 możecie Państwo znaleźć na naszej archiwalnej stronie internetowej.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa wspólnie z Partnerami dofinansowuje w ramach konkursu ok. 10 projektów lokalnych rocznie. Wsparcie wynosi do 6.000 zł. Warunkiem powodzenia projektu jest pozyskanie partnerów oraz wkładu własnego, który uzupełni przekazaną przez Akademię Rozwoju Filantropii dotację.

Nasi Partnerzy:

• Gmina Igołomia – Wawrzeńczyce
• Gmina Kocmyrzów – Luborzyca
• Gmina Michałowice
• Gmina Słomniki
• Gmina Wielka Wieś
• Gmina Zielonki
• Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce
• Polsko- Amerykańska Fundacja Wolności

Dziękujemy !!!

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi Programami PAFW, są to m. in.:

 • English Teaching
 • Równać Szanse
 • Szkoła Ucząca Się (SUS)
 • Szkoła Edukacji PAFW i UW
 • Projektor – Wolontariat Studencki
 • Stypendia Pomostowe
 • Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW)
 • Wspieramy organizacje pozarządowe
 • Działaj Lokalnie
 • Sektor 3.0
 • Liderzy PAFW
 • Konkurs „Pro Publico Bono”
 • Program Rozwoju Bibliotek
 • Lokalne Partnerstwa PAFW
 • Zielony Lider
 • Fundusz pomocowy
 • Stypendia im. Lane`a Kirklanda
 • Przemiany w Regionie (RITA)
 • Study Tours to Poland (STP)

Szczegóły na stronie: www.pafw.pl