Wręczenie Statuetek Spichlerz Koronny – V edycja 2023r.

Wręczyliśmy statuetki oraz podpisaliśmy umowy licencyjne z czterema podmiotami wyróżnionymi Znakiem Jakości Marki Lokalnej Spichlerz Koronny.

Ocena wniosków o nadanie Znaku Marki Lokalnej Spichlerz Koronny w roku 2023

Po raz kolejny Kapituła Znaku Marki Lokalnej Spichlerz Koronny miała przyjemność oceniać nowe produkty oraz wydarzenie lokalne zgłoszone do wyróżnienia Znakiem Jakości Spichlerza Koronnego.

Szanowni Państwo!

Od ponad 7 lat Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa podejmuje różne działania mające na celu powstanie wspólnej Marki Lokalnej dla obszaru działania Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa. W 2015 roku udało nam się opracować i opatentować Znak Lokalny „Spichlerz Koronny”, a także przygotować niezbędną dokumentację i procedury nadawania Znaku w ramach Marki Lokalnej.

Ideą, która od początku przyświecała powstawaniu „Spichlerza Koronnego” była chęć promocji i rozpowszechniania wśród mieszkańców oraz turystów produktów i usług najwyższej jakości z terenu naszej Lokalnej Grupy Działania. Obszar, na którym działamy od przeszło 15 lat jest krainą owocujących sadów i bogatych ogrodów i pól, która oferuje zdrowe i smaczne naturalne produkty oraz gotowe, wyjątkowe przetwory. Na naszym terenie działa wiele firm wytwarzających wyśmienite produkty spożywcze, a restauracje i hotele, ale także gospodarstwa agroturystyczne oferują wspaniałą kuchnię, której część stanowią dania oparte o lokalne produkty i płody ziemi.

Dotychczas nie było możliwości, aby zebrać i zaprezentować te wyjątkowe produkty w jednej wspólnej akcji promocyjnej, która umożliwiłaby dotarcie klientom do sprawdzonych producentów. Aby to zmienić powstała Marka Lokalna „Spichlerz Koronny”, która poprzez odpowiednio prowadzony proces certyfikacji jest gwarantem najwyższej jakości.
To dopiero początek Marki Lokalnej- z roku na rok będziemy ją sukcesywnie rozwijać, a grono Podmiotów certyfikowanych Znakiem Lokalnym „Spichlerz Koronny”, będzie się powiększało. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego terenu i korzystania z usług oraz kupowania produktów, które otrzymały Znak. Natomiast podmioty które będą zainteresowane ubieganiem się
o nadanie Znaku w latach kolejnych zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem.

Proces nadawania Znaku Lokalnego „Spichlerz Koronny” oraz cała akcja promocyjna Marki realizowana jest w ramach projektu własnego „Spichlerz Koronny”- wdrożenie oraz promocja marki lokalnej LGD” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa