Zarząd Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa

Piotr Adamczuk

Prezes Zarządu

Barbara Kawa

Wiceprezes Zarządu

Monika Wołek

Wiceprezes Zarządu

Jacek Regucki

Wiceprezes Zarządu

Marcin Rybski

Wiceprezes Zarządu

Komisja Rewizyjna

Jan Sikora

Henryk Jończyk

Piotr Ciszewski

Roman Krupiński

Członkowie Organu Decyzyjnego LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Sektor publiczny

 • Gmina Igołomia- Wawrzeńczyce reprezentowana przez Długajczyk Sandrę
 • Gmina Kocmyrzów- Luborzyca reprezentowana przez Kozika Jerzego
 • Gmina Michałowice reprezentowana przez Sadowskiego Jarosława
 • Gmina Wielka Wieś reprezentowana przez Tucharza Karola
 • Gmina Zielonki reprezentowana przez Kuźniarskiego Arnolda
 • Gmina Słomniki reprezentowana przez Chwastka Michała

Sektor gospodarczy

 • Firma graapt s.c. Grażyna i Jacek Kozioł reprezentowana przez Kozioł Jacek
 • Firma POSE Michał Burek reprezentowana przez Burek Michał
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Słomniki reprezentowane przez Motyczyńską Monikę

Sektor społeczny

 • Stowarzyszenie Folklorystyczne „Kuźnia” reprezentowane przez Küblera Daniela
 • Kozik Rafał
 • Wiss Renata
 • Sylwia Senisson
 • Kmita- Fugiel Małgorzata
 • Pietrzyk Jacek
 • Boczkowski Andrzej
 • Denko Joanna
 • Elżbieta Lachla