logo naglowek

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
Instytucja Zarządzająca PROW 20140 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Strona www.koronakrakowa.pl współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Operacja mająca na celu sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

Nabór 2/2021 Podejmowanie działalności gospodarczej

Termin naboru: 04.05.2021-18.05.2021.
Wysokość dostępnych środków w naborze: 80 000,00 zł.
Forma udzielonego wsparcia: ryczałt.
Wysokość premii na jedną operację wynosi: 80 000 zł.
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa pod adresem: ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie (remiza OSP) w godz. 7.30-15.30.
Wniosek o przyznanie pomocy w dwóch egzemplarzach należy złożyć na obowiązującym formularzu (należy mieć także dla siebie do potwierdzenia egzemplarz wniosku) wraz z wymaganymi załącznikami oraz w wersji elektronicznej (płytka CD lub DVD).

Czytaj więcej...

Nabór 1/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej

Termin naboru: 04.05.2021-18.05.2021.
Wysokość dostępnych środków w naborze: 839 661,00 zł.
Forma udzielonego wsparcia: refundacja
Warunek wyboru: 1 Beneficjent może otrzymać pomoc w wysokości 119 951,57 zł.
Wnioski należy składać bezpośrednio w biurze LGD Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa pod adresem: ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie (budynek OSP) w godz. 7.30-15.30.
Wniosek o przyznanie pomocy w dwóch egzemplarzach należy złożyć na obowiązującym formularzu (należy mieć także dla siebie do potwierdzenia egzemplarz wniosku) wraz z wymaganymi załącznikami oraz w wersji elektronicznej (płytka CD lub DVD).

Czytaj więcej...

Szkolenie informacyjno- promocyjne program Działaj Lokalnie

Serdecznie zapraszamy na pierwsze spotkanie informacyjno- promocyjne program Działaj Lokalnie. Spotkanie odbędzie się online za pośrednictwem platformy Zoom. Dnia 14 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00.

Temat: Spotkanie informacyjno- promocyjne program Działaj Lokalnie

Dnia 14 kwietnia 2021 roku, o godzinie 10:00

Link do spotkania:
https://us02web.zoom.us/j/5130719337?pwd=enVFNzJiQUl6c3lVU0NVWDBTYTZoZz09

Identyfikator spotkania (Meeting ID) : 513 071 9337
Hasło (Passcode) : 0LnWan

Serdecznie zapraszam,
Katarzyna Topa
Animator lokalny

Działaj Lokalnie 2021

Serdecznie zapraszamy do artykułu, który ukazał się w Dzienniku Polskim. I przypominamy o najbliższym spotkaniu informacyjno - promocyjnym w ramach programu Działaj Lokalnie, które odbędzie się dnia 14 kwietnia 2021 roku o godzinie 10:00. Wkrótce udostępnimy link do spotkania online.

https://dziennikpolski24.pl/powiat-krakowski-sa-pieniadze-dla-kubow-stowarzyszen-organizacji-mozna-upiekszac-wioski-szyc-stroje-uczyc-sie-pierwszej-pomocy/ar/c1-15524109

Konsultacje społeczne- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2022 Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa (LSR)

Zarząd LGD rozpoczyna kolejny proces aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa, w ramach konsultacji społecznych przedstawiamy proponowane zmiany w wyżej wymienionym dokumencie.

Wszelkie proponowane zmiany oznaczone są w w/w dokumencie "na czerwono".

Wszystkich zainteresowanych prosimy o wnoszenie w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 19 kwietnia 2021 roku) wszelkich uwag do propozycji nowych zapisów w LSR. Dokument w formacie PDF znajdą Państwo poniżej niniejszej informacji.

Uwagi prosimy wnosić w formie pisemnej- wysyłając wiadomość e- mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenie online dotyczące działań przedsiębiorczych – 15.04.2021r.

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza potencjalnych beneficjentów już prowadzących lub chcących podjąć działalność gospodarczą do udziału w zdalnym (za pośrednictwem platformy ZOOM) szkoleniu dotyczącym działań przedsiębiorczych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – działania: Podejmowanie działalności gospodarczej i Rozwijanie działalności gospodarczej. Spotkanie odbędzie się w formie on-line (platforma ZOOM) dnia 15 kwietnia (czwartek) 2021r. w godzinach 14.00-18.00.

Czytaj więcej...

Wyniki naboru wniosków na Projekty Grantowe

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na projekty grantowe: 2/2021/G - Lokalne Dziedzictwo Kulturowe prowadzonego w terminie 27.01-17.02.2021 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.

2 kwietnia br. (Wielki Piątek) biuro LGD będzie nieczynne

Szanowni Państwo,

informujemy, że dnia 2 kwietnia br. (Wielki Piątek) biuro LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa z powodu przerwy świątecznej będzie nieczynne.
Kontakt w sprawach pilnych pod numerami telefonów: 664 067 821,664067823,539961799;Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i życzymy Udanych i Radosnych Świąt Wielkanocnych!

Działaj Lokalnie z Koroną edycja 2021

Rozpoczynamy IV edycję programu Działaj Lokalnie. Zapraszamy do aplikowania organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną, fundacje, stowarzyszenia i inne organizacje prospołeczne w tym grupy nieformalne, mające siedzibę na terenie 5 gmin na których działa nasz Ośrodek Działaj Lokalnie: Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów – Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki.

Czytaj więcej...

Projekty grantowe – 2021 rok

Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa z przyjemnością informuje o wynikach naborów wniosków na projekty grantowe, przeprowadzonych w terminie 27 stycznia-17 lutego 2021 roku. Konkursy na tzw. „Granty” zostały przeprowadzone w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

Czytaj więcej...

Wyniki naboru wniosków na Projekty Grantowe

Przedstawiamy wyniki naboru wniosków na projekty grantowe: 1/2021/G - Publikacje prowadzonego w terminie 27.01-17.02.2021 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. Szczegółowe informacje znajdą Państwo w załącznikach zamieszczonych poniżej.

 

Informacja dla zainteresowanych zdobyciem dotacji na przedsiębiorczość

Szanowni Państwo!
W związku z dużym zainteresowaniem odnośnie pozyskania środków finansowych na Rozpoczęcie działalności gospodarczej lub Rozwój istniejących firm informujemy, że LGD prowadzi obecnie prace związane z uruchomieniem w najbliższych miesiącach naborów na oba typy wyżej wymienionych form dotacji.

Czytaj więcej...

Odstąpienie od konkursu nr 3/2021/G

Szanowni Państwo, informujemy, że zgodnie z zapisami Rozdziału XII pkt.1 ppkt.1 „Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 Zarząd LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa na mocy Uchwały nr 3/2021 z dnia 25 lutego 2021r. podjął decyzję o odstąpieniu od konkursu grantowego nr 3/2021/G- „Grant: Edukacja i Ekologia" ogłoszonego w ramach zakresu: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Uzasadnienie odstąpienia od konkursu:

Odstępuje się od konkursu na wyżej wskazany grant, gdyż wnioski złożone w ramach tego konkursu nie pozwalają na osiągnięcie celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji zaplanowanych w Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016 – 2022.

Dziękujemy Państwu za udział w naborze i jednocześnie zapraszamy do ponownego złożenia wniosku o powierzenie grantu, w naborach, które w najbliższym czasie zostaną ponownie ogłoszone, szczegółowe informacje zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.koronakrakowa.pl

Zarząd LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

Raport z warsztatu refleksyjnego

W dniu 11 lutego b.r. w sali bankietowej Remizy OSP w Zagórzycach Dworskich odbył się warsztat refleksyjny poświęcony realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działaniom LGD Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa w roku 2020.
Poniżej przedstawiamy raport z warsztatu refleksyjnego, prezentację oraz zdjęcia ze spotkania.

"Warsztat refleksyjny” na temat realizacji LSR i działań LGD w 2020 roku

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa zaprasza na „warsztat refleksyjny” na temat realizacji LSR i działań LGD w 2020 roku.

Spotkanie odbędzie się w dniu 11 lutego 2021 r. od godz. 14.00 w Sali w Remizie OSP w Zagórzycach Dworskich (ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie).

W związku z panującą pandemią tegoroczne spotkanie zostanie zorganizowane w reżimie sanitarnym, dlatego wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego posiadania stosownej osłony ust i nosa. Liczba miejsc jest ograniczona, chętnych do uczestnictwa w warsztacie prosimy o zgłaszanie się telefonicznie do wtorku 9.02.2021.

Czytaj więcej...

Zaproszenie na spotkanie informacyjno- promocyjne dotyczące projektów grantowych (Publikacje, Lokalne Dziedzictwo Kulturowe, Edukacja i Ekologia)

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa naborów na projekty grantowe w zakresie:
- Publikacje
- Lokalne Dziedzictwo Kulturowe
- Edukacja i Ekologia
zapraszamy wszystkie podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na dedykowane spotkanie informacyjno- szkoleniowe, które zostanie zorganizowane w dniu 19.01.2021r. w godzinach 10.00-12.00 w formie spotkania on- line.

Czytaj więcej...

Nabór nr 1/2021/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego- w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - Grant Publikacje.

Czytaj więcej...

Nabór nr 2/2021/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie: Zachowanie dziedzictwa lokalnego- w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego - Grant Lokalne dziedzictwo kulturowe.

Czytaj więcej...

Nabór nr 3/2021/G

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa działająca na terenie gmin: Igołomia-Wawrzeńczyce, Kocmyrzów- Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Zielonki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadania w zakresie: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych - Grant: Edukacja i Ekologia.

Czytaj więcej...

Sonda dotycząca doradztwa

Sonda dotycząca wpływu realizacji LSR i działalności LGD na poprawę jakości życia na obszarze LGD

sonda lsr

Ocena satysfakcji z miejsca zamieszkania

sonda2

Język strony

enfrdeitptrues

Działaj Lokalnie

logo dzialajlokalnie

Kanał YouTube

Aplikacja Carotty

main icon

Archiwalna strona WWW

Polecamy

baner
baner

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

  
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk